Sumbangan
Untuk Hari Esok
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya

 

Surah Al-Imran, ayat: 92

Sumbangan boleh disalurkan ke akaun:

Yayasan Setia Negara Malaysia

8881040235504

26438400012336